Príruby samostatne

Samostné príruby na bočné kotvenia.